Lav din beregning her

Likviditetsgrad laves ofte kun til at kigge ét regnskabs år frem - derfor er tidsperiode 1år.

  • Kortfristede aktiver også kaldet omsætningskativer er aktiver, som man forventer at indfri inden for et år.
  • Varebeholdning er de vare virksomheden har liggende på lager.
  • Kortfristede forpligtelser er det gæld man forventer at betale tilbage på et år. Heri indgår leverandørgæld, momsgæld, udlæg fra medarbejdere, kassekredit, skyldig skat og AM og anden gæld - revisor, brændstof osv. Alt gæld hvor der er kredit.

Hvad er et godt resultat?

En god likviditetsgrad er større end 1. Over 1 fortæller at virksomheden har aktiver nok, der kan omdannes til likvider, til at dække deres kortfristede forpligtelser på et år.
<1
Se alle beregnere

Kan vi hjælpe dig?

Featured image for “Stephen Møller Hansen”
Investor & Business -relations

Stephen Møller Hansen

Featured image for “Bjørn Hansen”
Content & Marketing

Bjørn Hansen