Hexio

Simon

Der skal gøres mange ting i løbet af en arbejdsdag, men dobbeltarbejde eller simple opgaver der nemt kan automatiseres bør ikke være en del af det