Vedtægter

Britt

Vedtægter er de regler og love, der bestemmer hvordan et kapitalselskab skal drives. Vedtægterne skal indeholde selskabets navn, formål og det aktuelle regnskabsår og er obligatoriske, når man stifter et anpart-, aktie- eller iværksætterselskab.