Valuation

Bjorn

Valuation – eller på dansk værdiansættelse som er et udtryk for hvor meget en virksomhed er værd. Samtidige referer det også til beregning af virksomhedensværdi som kan udføres på flere forskellige metoder.