Image
Hvad er:

Total Enterprise Value – TEV

Total entreprise value står for samlet virksomhedsværdi og er udtryk for virksomhedens totale værdi hvor gæld også er indregnet. TEV bruges når man laver værdiansættelse ved hjælpe af multipler.

Gå tilbage til oversigt

Ord der starter med