Risikovillig kapital

Bjorn

Risikovillig kapital betyder kort sagt kapital man er villig til at risikere at tabe – altså en investering der har en større risiko involveret. Det betyder også at der kan være større gevinster når investeringen går godt. Udtrykket “risikovillig kapital” bliver ofte brugt når der investeres i virksomheder og startups. Risikovillig kapital er en form for privat finansiering uden om banken, men hvor omkostninger kommer i flere forskellige afskygninger som f.eks andel af virksomheden. Det er klart en af de mest oplagte muligheder, for dig der søger investorer.