Quick ratio

Bjorn

Quick ratio eller QR er et nøgletal til at vurdere en virksomheds likviditet. Det er en kort beregning hvor kortfristede aktiver fratrækkes varebeholdning og derefter divideres med kortfristede forpligtelser. En Quick ratio over 1 er normalt hvor under 1 betyder at virksomheden ikke er i stand til, på nuværende tidspunkt, at betale alle deres forpligelser.