Pre seed funding

Lasse Baungaard

Pre seed funding er penge fra egenkapital eller økonomisk støtte fra venner og familie i det tidlige stadie af ideudviklingen. Der findes dog kapitalfonde, der laver investeringer i de tidlige vækststadier.