Investment Memo

Lasse Baungaard

Et Investment memo er et klart og koncist dokument, der beskriver strategisk vision, begrundelse og forventninger til en investering, et projekt, et produkt eller en strategi. Investment Memo kan bruges både som salgstool til at tiltrække nye investorer eller informere de nuværende i projektet. Investment Memo er en måde og underrette investore/aktionærer eller kommende investorer, om hvad der er aktuelt …

Ejeraftale

Lasse Baungaard

En ejeraftale bruges til at definere det interne forhold, når der er flere ejere af ét selskab. Den kan bruges til at tydeliggøre forskellige forhold mellem ejerne af virksomheden. F.eks. fordeling af opgaver, hvordan konflikter og ændringer skal håndteres eller hvordan en udtrædelse af selskabet kan klares. Det er frivilligt om man vil lave en ejeraftale, og der er ikke …

Fordelingsnøgle

Bjorn

Fordelingsnøgle er en betegnelse man primært bruger om en procent opdeling. Opdeles lagkagen i fire lige store stykker er fordelingsnøglen – 25% -25% -25% -25%. Det er det mest simple eksempel, fordelingsnøgle bruges ofte når det ikke er ligelidt fordelt. Ordet fordelingsnøgle bliver også brugt som metode under driftøkonomi, ved at fordele en produktions indirekte omkostninger på produktionens enkle bestanddele.

AI – Artificial intelligence

Bjorn

Artificial intelligence eller på dansk kunstig intelligence er et udtryk for når mennesker har lært en computer at tænke/lærer selv. Det er dog oftest inde for rammer der er defineret af mennesker. Intelligence er et meget bredt og udefineret ord og derfor bliver ordet AI også brugt flittigt, især omkring automatiseret processor.

Quick ratio

Bjorn

Quick ratio eller QR er et nøgletal til at vurdere en virksomheds likviditet. Det er en kort beregning hvor kortfristede aktiver fratrækkes varebeholdning og derefter divideres med kortfristede forpligtelser. En Quick ratio over 1 er normalt hvor under 1 betyder at virksomheden ikke er i stand til, på nuværende tidspunkt, at betale alle deres forpligelser.

Outbound salg

Bjorn

Outbound salg bliver også kaldt opsøgende salg og betyder at du eller din virksomhed er den opsøgende part. Det er en af de mange mulige slagsstrategier som kan anvendes til at øge sit salg.

Valuation

Bjorn

Valuation – eller på dansk værdiansættelse som er et udtryk for hvor meget en virksomhed er værd. Samtidige referer det også til beregning af virksomhedensværdi som kan udføres på flere forskellige metoder.

ROAS

Bjorn

ROAS står for “Return on ad Spend” som giver udtryk for hvor meget virksomheden har fået ud af deres markedsføring. Det udregnes ved at holde forbruget af markedsføring op imod indkomst af den markedsføring. Vi har lavet en beregner.

WACC

Simon

WACC står for Weighted Average Cost of Capital, eller på dansk vægtet gennemsnitlige kapitalomkostninger. Det er et udtryk for hvad det har kostet at skaffe kapital til en virksomhed.