Likviditet

Simon

Likviditet er et udtryk for pengestrømmen i en virksomhed. God likviditet betyder at strømmen af penge er større end udgifterne og kommer ind på kontoen før udgifterne. Det betyder med andre ord at virksomheden har tjent pengene inden udgifterne betales. Dårlig likviditet er lige modsat.

Likvide midler er et udtryk for penge der umiddelbart er tilgængelige, penge der står på kontoen som ikke skyldes nogen steder.