LBO – Leveraged buyout

Lasse Baungaard

LBO står for leveraged buyout. Det er en betegnelse for når en kapitalfond køber en virksomhed med primært lånte penge og derfor investerer meget lidt egenkapital. På den måde øges værdien af virksomhedens aktiver, hvilket gør at investoren kan trække et beløb ud til sig selv, som er den procentmæssige difference mellem virksomhedens værdiansættelse og den gæld virksomheden max kan bære uden at gå konkurs.