Konkurrentanalyse

Simon

Konkurrentanalyse er en stærkt undervurderet analyse, som kan give indblik i både konkurrentens virksomhed, men også indirekte i ens egen. Hvis man skal forstå hvordan ens egen virksomhed klarer sig, er man nødt til at kigge på andre – og her kommer konkurrentanalyse ind i billedet.