Institutionelle investorer

Britt

Institutionelle investorer er en privat investor, eller organisationer der investerer deres medlemmers penge. Det kan fx. være pensionsfonde, investeringsforeninger, hedgefonde, forsikringsselskaber m.fl.