Image
Hvad er:

Horisontanalyse

En horisontanalyse er en metode anvendt til at estimere et porteføljes forventede total afkast, over en given investeringshorisont afkastkilden

Gå tilbage til oversigt

Ord der starter med