Horisontanalyse

Simon

En horisontanalyse er en metode anvendt til at estimere et porteføljes forventede total afkast, over en given investeringshorisont afkastkilden