Kloge penge

Britt

Kloge penge er en betegnelse for en privat investor eller business angel, der finansierer et start-up med både brugbar viden, erfaring og kapital. Viden og erfaring kan være lige så vigtig som kapital for en iværksætter. 

Pre seed funding

Lasse Baungaard

Pre seed funding er penge fra egenkapital eller økonomisk støtte fra venner og familie i det tidlige stadie af ideudviklingen. Der findes dog kapitalfonde, der laver investeringer i de tidlige vækststadier. 

Seed funding

Britt

Seed funding er venture kapital der hjælper iværksætteren i gang med finansiering af fx. produktudviklingen. Investoren sår et frø i virksomheden (Skyder kapital ind), der skulle få det til blomstre (Giver afkast). 

LBO – Leveraged buyout

Lasse Baungaard

LBO står for leveraged buyout. Det er en betegnelse for når en kapitalfond køber en virksomhed med primært lånte penge og derfor investerer meget lidt egenkapital. På den måde øges værdien af virksomhedens aktiver, hvilket gør at investoren kan trække et beløb ud til sig selv, som er den procentmæssige difference mellem virksomhedens værdiansættelse og den gæld virksomheden max kan …

Vedtægter

Britt

Vedtægter er de regler og love, der bestemmer hvordan et kapitalselskab skal drives. Vedtægterne skal indeholde selskabets navn, formål og det aktuelle regnskabsår og er obligatoriske, når man stifter et anpart-, aktie- eller iværksætterselskab. 

Ejeraftale

Britt

En ejeraftale er en skriftlig aftale om hvordan det fælles ejerskab skal håndteres, hvis der sker ændringer der påvirker driften af virksomheden. Ejeraftalens bestemmelser tages i brug fx. hvis en ejer ønsker at sælge sin andel, eller hvis der opstår uenigheder om virksomhedsdriften m.m. 

Institutionelle investorer

Britt

Institutionelle investorer er en privat investor, eller organisationer der investerer deres medlemmers penge. Det kan fx. være pensionsfonde, investeringsforeninger, hedgefonde, forsikringsselskaber m.fl. 

Venturekapital

Britt

Venturekapital kan komme fra én eller flere private investorer, der vælger at investere i virksomheden. De er ikke en del af et managementselskab som fx. venture- og buyout kapitalfonde er.

Syndikat

Britt

Et syndikat er flere investorer, der går sammen om at financiere et start-up projekt. De fleste business angels og private investorer, indgår i syndikater for at kunne lave flere investering i start-ups. Det kalder man risikospredning for at sikre sit afkast bedst muligt. 

Cash Flow

Britt

Cash Flow er en betegnelse for den samlede pengestrøm mellem udgifter og indtægter i en virksomhed. Hvis der er et positivt cashflow, så er der mere indtægt end der er udgifter.