NDA kontrakt

Læsetid: ca 3 minNDA aftale – Hvad er en NDA?

Lasse Baungaard Investeringsordbog-artikler, Investor, Iværksætter, Startup

Hvad er en NDA?

En NDA, der står for “Non Disclosure Agreement”, er et juridisk dokument der beskytter en eller flere parters fortrolige oplysninger. Skriver man under på en NDA aftale må man altså ikke videregive de oplysninger som er angivet i dokumentet, eller udveksles under den i dokumentet beskrevne proces.

Det engelske begreb “Non Disclosure Agreement” kaldes på dansk oftest fortrolighedserklæring eller hemmeligholdelsesaftale.

Denne aftaler beskytter kun fortrolige oplysninger, hvilket vil sige at man ikke kan inkludere oplysninger der allerede er offentligt tilgængelige.

Hvornår bruger man en NDA?

En fortrolighedserklæring kan bruges i mange forskellige situationer, hvor fællesnævneren er at der er brug for en hemmeligholdelse af oplysninger og informationer. Dog er det altid vigtigt at NDA aftalen passer til det konkrete behov.

Ofte bruges fortrolighedserklæringer af virksomheder som indgår tætte samarbejder med andre virksomheder, hvor der udveksles informationer parterne ønsker at holde hemmelige.

Arbejder man som konsulent, vil man også ofte blive bedt om at underskrive en hemmeligholdelsesaftale, inden man får indblik i hvordan virksomheden arbejder, deres data o.l.

Vil man sælge sin virksomhed, gør man ofte også klogt i at få de seriøse mulige interesserede købere til at underskrive en hemmeligholdelsesaftale, inden de får indsigt i virksomhedens interne og ikke-offentlige data.

Har man brug for en NDA når man søger investorer?

Har du et nyt innovativt produkt eller løsning, kan det også være en god idé at få potentielle investorer til at underskrive en Non Disclosure Agreement før du giver dem indsigt i den del af arbejdet der er hemmeligt.

Søger du investorer bør du dog kun bruge en fortrolighedserklæring hvis der rent faktisk er tale om informationer eller viden det giver mening at holde hemmelig.

Hvordan laver man en fortrolighedserklæring?

Som med alle andre aftaler og dokumenter, er det vigtigt at de rent faktisk er juridisk gyldige. Derfor anbefaler vi at man bruger en jurist der har kendskab til området, eller som minimum køber eller henter en gratis skabelon der er udarbejdet af eksperter.

Gensidig NDA eller ensidig NDA?

Det ligger egentlig i ordene, men lad os bare tage den så alle er helt med:

En gensidig NDA er en fortrolighedserklæring der beskytter begge parters viden. Her underskriver begge parter aftalen med den forståelse at ingen af dem videregiver informationer.

På den anden side er en ensidig NDA en fortrolighedserklæring hvor kun den ene parts viden beskyttes. Her vil det altså kun være den ene parts informationer der er hemmelige, og derfor ikke må vidergives.

Hvad sker der hvis man overtræder en NDA?

Hvis den aftalte fortrolighedserklæring overtrædes, kan den krænkede part kræve erstatning fra den anden part.

Ofte vil en NDA indeholde en aftalt konventionalbod, som er et fast aftalt beløb der kan tildeles som kompensation hvis hemmeligholdelsen brydes. Du kan altså selv være med til på forhånd at bestemme hvad straffen skal være ved overtrædelse.