proof of concept

Læsetid: ca 3 minHvad er Proof of Concept (POC)

Bjorn Investeringsordbog-artikler, Investor, Iværksætter

Proof of concept, eller den korte version POC, er et bevis på at et koncept er muligt. En ting er at snakke om en god ide, en anden ting er at bevise det. POC skal bevise at den service eller funktion man har i tanker om at yde i sit firma faktisk er mulig. Proof of concept kan være mange ting, på mange niveauer af en virksomhed. Helt nede fra produkt eller service til om hele virksomhedens koncept er muligt. POC validere og dokumentere at konceptet er muligt.

Brug af Proof of concept

Proof of concept bruges mange steder fordi uafprøvet processer og test vil kunne defineres som POC hvis de lykkes. Det kan både være helt nede på det niveau der beviser kernefunktionen i sin simplest form, til overordnet om virksomheden. POC kommer derfor an på hvad det er der skal bevises og på hvilket niveau.

Overordnet om en Virksomheden

Når man kigger på en virksomhed og bruger ordnet POC så snakkes der om hele virksomheden og dens koncept. Det er bredt og det er også derfor der skal meget til for at lave POC i denne størrelse. En virksomhed der er funktionel, haft kunder igennem deres koncept, oplevet efterspørgsel i en høj nok grad, og fået en acceptabel indtjening, har proof of concept af deres virksomhed. Der er med andre ord lavet bevis for at deres forretning kan fungere og har potentiale. Dette er det primære brug af udtrykket Proof of concept, men kan også bruges andre steder. 

Ny funktion eller opfindelse

Proof of concept kan også bruges om en ny software funktion som man ikke er sikker på kan lade sig gøre eller en ny opfindelse. Det her er på et meget lavere og tidligere niveau end ovenstående. Hvis en opfinder beviser at hans maskine faktisk kan udvinde energi fra jordens rotation så har han også lavet POC, og det samme gælder en ny software process. På den måde kan det også bruges tidligt i et forløb til at understreget kernefunktionen i virksomheden.

Teoretisk form

POC kan også ske teoretisk via beregninger, tegninger og research. Dette sker primært ved meget kapital tunge processer/funktioner/koncepter. Det er ikke alle der er enige i at teori er et proof of concept. Det skyldes at nogen mener at der skal en praktisk handling til at udføre en funktion. På den anden side kan man argumentere at en udførlig beregning på en rumrakets løfteevne kan dokumentere at det er muligt at lette fra jordens overflade. Det er lidt en gråzone, men hvis man spørger en teoretiker vil de nok mene at det er bevis nok.  

POC & Investorer

Det kan hurtigt blive forvirrende når termet Proof of concept kan bruges så mange steder, på så mange niveauer. Når der snakkes om virksomheder og investorer/business angels, som vi gør her på GoPitch, så omhandler POC næsten altid det overordnet perspektiv på virksomheden. En investor vil vide om en virksomhed har bevist at deres koncept fungere, derved kan tjene penge og har potentiale nok til at skalere op.. Det kan tage alt fra 6 måneder til flere år at have nok data til at kunne bruge det som proof of concept. Det betyder altså at det er de færreste virksomheder der har en investorers interesse før de har bevist at de kan tjene penge og har fremtidspotentiale.Der kan dog være tilfælde hvor en virksomhed er kommet op med en ny opfindelse, som er for kapital tung til at sætte i gang uden investor. Det kræver dog at den nye opfindelse/ide er så revolutionerende at der ingen tvivl om fremtiden.