MVP

Læsetid: ca 5 minHvad er MVP?

Bjorn Investeringsordbog-artikler, Investor, Iværksætter, Startup

MVP er en forkortelse for Minimum Viable Product som direkte oversat til dansk betyder minimums levedygtigt produkt, hvilket også er én af grundene til at ingen oversætter det til dansk. MVP er et udtryk der bruges om en tidlig version af et nyt produkt/system der er skabt for minimum af midler, men er funktionelt nok til at skabe værdi for kunder/brugere i sådan grad, at der kan indsamles valideret data.

Det er kort sagt en virksomheds første brugbare offentlige version af et produkt/system. Det vil sige at MVP ikke er spækket med ekstra funktioner og features, eller færdigdesignet. MVP er ikke det færdige produkt, men den mest basale version der skal til for at være brugbart.

MVP oprindelse

Udtrykket er opfundet af Eric Ries som er softwareprogrammør fra Silicon Valley, samt forfatter og foredragsholder af The Lean Startup.

Eric Ries beskriver selv MVP således:

“A Minimum Viable Product is that version of a new product which allows a team to collect the maximum amount of validated learning about customers with the least effort.”

Det er senere blevet simplificeret og lettere omskrevet, men det var her det startede.

Hvad bruges MVP til?  

MVP bruges kort sagt til at indsamle data. Formålet med et minimal viable product er at få eksterne brugere eller kunder til at afprøve/teste systemet eller produktet for dig. På den måde får du et indblik i dit produkt fra et eksternt perspektiv og kan deraf vurdere hvad der skal ske fremadrettet. Det er proof of concept for hele virksomheden – de første brugere vil med andre ord fortælle om din virksomhed har potentiale. De første eksterne brugere lokkes oftest med at det er gratis eller får store rabatter på produktet – disse brugere kaldes “Early Adopters” (tidlige brugere). Early adopters giver dig alt den data du skal bruge for at videreudvikle, så det handler om at behandle dem godt.

Data som early adopters kan give dig gennem MVP:

  • Funktionionalitet 
  • Feedback & inputs
  • Efterspørgelse

Funktionalitet

Hvor godt fungerer dit produkt og virker det overhovedet efter hensigten?

Eksterne brugere som early adopters får hurtigt testet de fleste hjørner og kanter på et produkt eller system. Det gør de fordi de tilgår systemet eller bruger produktet på hver deres måde, og det er den mest optimale test du kan lave. Derfor får du gennem MVP et hurtigt indblik i hvor godt dit produkt/system virker – hvis du forstår at indsamle den data dine early adaptors giver dig. Det vigtigt at du holder et vågent øje med dine early adopters og har en plan for hvordan du indsamler deres måde måde og bruge din produkt/system og hvor der er større fejl og udfordinger for brugeren.

Feedback & inputs

Når dine early adopters benytter dit MVP opstår der mange tanker, spørgsmål og følelser hos brugeren. Den data er guld værd for dig og kan hjælpe både med at finde fejl, men også med nye idéer direkte fra brugeren som du kan bruge til videreudvikling.  

Det er vigtigt at du er klar og har en plan for at trække al feedback og alle inputs ud af brugeren også selvom det er negativt. Nogle MVP’er har fået så dårlige anmeldelser at de er blevet trukket tilbage, revuderet og ombygget. Dette sker når de ikke stemmer overens med det man havde estimeret, og dette skal du i værste tilfælde også være klar på. Det er nemlig under alle omstændigheder billigere, end at lancere noget der slet ikke fungerer.

Efterspørgsel

Funktionalitet og feedback fortæller om systemet/produktet virker og om brugerne er tilfredse med den værdi det skaber. Nu er spørgsmålet så hvor stor værdi det skaber og hvor stort behovet er?

Det svar kan være svært at få direkte ud af dine brugere, men hvis en bruger oplever stor værdi har de tilbøjelighed til at dele det med andre.

Hvis efterspørgslen på dit MVP stiger hurtigt, betyder det at behovet er stort, produktet/systemet har høj værdi og som udgangspunkt et stort potentiale. Her er det vigtigt du har en plan for hvad der skal ske ved en uventet stor efterspørgsel. Efterspørgslen er vigtig dokumentation for udvidelse og derfor vigtigt for mulige investorer.

MVP som cyklus 

I dag bliver MVP også brugt som mere end bare en definition på en version af et produkt – det bliver også brugt som en proces. Det er grundlæggende fordi der på de fleste systemer og produkter i dag, bliver ved at blive udviklet på eller lavet nye versioner af. Den ovenstående data som kan opnås via MVP, er guld værd for udviklingen fordi den kommer direkte fra brugeren. Derfor kan hele proceduren omkring MVP gentages flere gange for at udviklingen bliver tilpasset brugeren.

MVP cyklus

Billedet ovenfor illustrerer cyklussen. Idéen opstår og MVP bygges og udgives derefter. Følgende måneder indsamles alt tilgængeligt data – inputs ,feedback osv og gennemgås. Ud fra dataen lærer man nyt og der opstår nye idéer til udvikling.

Har du brug for investorer til dit MVP? Så prøv at tilmelde dig GoPitch til inværksættere, og få 3 gratis måneder.

Kilder: