godt afkast, graf, valuta

Læsetid: ca 8 minHvad er et godt afkast?

Bjorn Guides, Investeringsordbog-artikler, Investor, Virksomhed

10% og så skal du være glad! Men, det er farligt at konkludere hvad et godt afkast er. Der er mange der vil sige, at de kan gøre det bedre end 10% – andre vil også sige at 10% er for højt hvis man er realistisk. At definere et godt afkast afhænger af mere end bare procentsats. Der er mange faktorer der spiller ind som f.eks tid og risiko, men primært hvad der investeres i.

I dagens verden er investeringsmulighederne uendelige, og derfor er afkastet også meget svingende. Af den grund må der tages udgangspunkt i de forskellige investeringsmuligheder over en længere årrække og sammenlignes, før vi kan definere et gennemsnit for hvad et godt afkast er, men først:  

Hvad er et afkast?

Et afkast er en betegnelse for gevinst eller tab af en investering. Det simple eksempel er at du har investeret i en aktie til 500 kr. og nu er dens værdi steget til 550 kr. Dit afkast er altså 50 kr. eller 10% inden diverse skatter og gebyrer.

Afkast kan også være negativt hvis aktien nu er faldet. Afkast, hvis de sammenlignes, bør omtales i procent, da alt andet hurtigt kan give et mudret billede.

Eksempel: Du har haft et afkast på 5000 kr. på dine aktier, men du har investeret for 500.000kr. – Dit afkast er altså kun 1%. Det første eksempel var en bedre investering, selvom afkastet kun var 50 kr, for det var 10% af din investering. På den måde har du haft færre penge ude i en risko, samt fået et højere afkast. 

Forskellige investeringer & afkast

Et godt afkast er relativt, ligesom alt andet, fordi det kræver noget at holde det op imod.  Det må helst gerne være en investering der ligner eller i hvert fald ligger i samme afdeling. Det bringer os til det næste punkt, som er hvilke forskellige investeringsmuligheder der er.

Aktier

Noget af det første mange mennesker tænker på når de hører ordet investering, er aktier.

Aktier er også en god måde at investere sine penge på, men det har dog også sine risici. I værdipapirernes verden er aktier en af de mere langsigtede investeringer (long term). Aktier kan da godt handles inden for en måned, men som regel er de større gevinster over flere måneder eller år.

Hvis vi kigger på statistikken fra Velliv, for afkast på aktier, så er det tydeligt at der er store udsving. Midt 80’erne var helt oppe på næsten 40% og finanskrisen i ’08 er nede på -40%. Ja, kriserne er tydelige på aktiemarkedet. Hvis man kigger på gennemsnittet er det dog stadig i plus. Det gennemsnitlige afkast på aktier over de sidste 30 år været 6,6 %. Over 50 år er den oppe på 8,6 %. Hvis vi retter blikket mod undersøgelserne fra Quarts/altas som er over en længere periode fra 1870 – 2015, ligger tallet på 6,89 %. Der er mange undersøgelser, men det lader til at et godt gennemsnitligt afkast for aktier er 7 % eller derover.

Obligationer

Obligationer – det har du nok hørt om – det er noget med at de er mere sikre end aktier ikke? Men hvad er det nu obligationer er?

En obligation er kort sagt et lån, som kan være til staten (statsobligationer), realkreditinstitutter (realkreditobligationer) eller virksomheder (Virksomhedsobligationer).

Grunden til at obligationer har mindre risiko er, at staten og realkreditterne er meget stabile. Er det virksomheder, så står man til at få sine penge før aktionærerne i tilfælde af konkurs. Det lyder som livrem og seler, men hvad er afkastet på obligationer?

Fra 1963 til 2012 har obligationer givet et realafkast på 4,3 % – det er meget højt for obligationer. Hvis der kigges over en længere periode fra 1900 til 2012, ligger det globale gennemsnit på 1,8 %. Obligationer handles ned til 1 år og op til 30 år, og er derfor meget langsigtede, men også meget lidt tidskrævende. De har, som før nævnt, også en større sikkerhed, men et lavere afkast end aktierne. Et godt afkast for obligationer 2,5-3 %.

Ejendomme

En tredje god og sikker investering er boligmarkedet. Den er dog også ret kapitaltung, men næsten alle der tænker i penge, snakker tit om at investeringer i mursten altid er en sikker vinder. Ejendomme er som regel en meget langsigtet investering, og derfor stiller det også nogle krav til investoreren. Investering i ejendom skal være rentabel, og det afhænger meget af den rigtige købspris. Det er dog en længere beregning som kræver en del erfaring eller betaling af en konsulent.

Ydermere er ejendomsinvestering meget kapitaltungt, og der er rigtig mange om buddet som er villige til at overbyde. Men hvad er afkastet? Historisk udtræk af afkast fra Ejendom Danmark fra 1998 til 2015, giver et lille indblik i hvad afkastet har været over 17 år. 

godt afkast ejendomme statestik

Her fremgår finanskrisen i ’08 også tydeligt samt den store fremgang i ’06. Gennemsnittet her giver alligevel 9,56 % i afkast for ejendomsinvesteringer. Hvis vi tager udgangspunkt i et globalt synspunkt over en længere periode (1870 – 2015) er der et gennemsnit på 7,05 % som er inflationsjusteret.

Et godt afkast for ejendomme er altså 8,3 % eller derover. Der er dog en kapitaltung branche som kræver at der skal lånes penge et sted også. Desuden kræver det både know-how og erfaringer, da du også skal kunne prissætte bygningerne selv.

Startups 

Investering i virksomheder og startup er en af de mere erfaringskrævende måder at investere sine penge på – til gengæld er der et potentiale for væsentligt større afkast. 

De mennesker der investerer i startups og virksomheder har som regel altid mange års erfaring med at drive virksomheder og har flere succesfulde CVR-numre bag sig. Du har garanteret set dem i Løvens Hule eller andre programmer. Denne slags investorer bliver også kaldt business angels. Udover deres passion for at se en forretning vokse og blive en succes, så går de ikke ind i en virksomhed uden de kan se potentiale for et solidt afkast. Faktisk så bliver der i denne verden talt om hvor mange gange de kan få deres penge igen – det bliver også kaldt multiple.

Business angels regner også i det der hedder IRR (Internal Rate of Return). Det er, kort beskrevet, det årlige afkast for deres investering og det giver et mere håndgribeligt billede af deres afkast. 

Robert E. Wiltbank har skrevet og sammenlignet adskillige rapporter med Business angels afkast over de sidste 10 år og de nyeste tal ser således ud:

  • IRR 22 %
  • Tid 4,5 år

Det betyder at business angels gennemsnitlige årlige afkast ligger på 22 % over en periode på 4,5 år. Så et godt afkast for en business angel er altså 22 % eller derover. Det lyder af  meget, men det er også meget langsigtet. Det indebærer stor risiko, meget arbejde og stiller store krav til netværk og erfaring.

Derudover skal en business angel også være til stede og guide de personer der er en del af den virksomhed der er investeret i. Det er også en af grundene til at business angels siger at de kigger lige så meget på personen bag virksomheden. De skal se drive, engagement og det rigtige mindset før de investerer.

Iværksætter eller Business angel?

Sidder du med den gode ide eller mangler kapital til at udvide din virksomhed så opret din Pitch og giv vores netværk af business angels adgang til den. Sidder du på den anden side som business angel og mangler startups at investere i, så meld dig ind og få skræddersyet adgang til pitches gennem vores investor app.

Hvad er et godt afkast?

Hvis du udregner gennemsnittet for de 4 investeringsmuligheder vi har gennemgået så lander du på 11 %. Derfor må et godt afkast være 11 % eller derover. Men er det nu også realistisk og se på det med de øjne – ikke rigtigt vel?

Vi skrev det i starten og nej – vi referer ikke til de 10%, selvom det er tæt på gennemsnittet. Et godt afkast afhænger primært af hvad der investeres i, men også hvor meget tid der er brugt og hvilken risiko det indebærer. Derfor bør der fra et rationelt synspunkt, være sammenhæng mellem tid, risiko og afkast. Når det så er sagt, så spiller interessen også en stor rolle. Derfor kan vi kun konkludere hvad et godt afkast er når vi holder det op imod den samme investeringsbranche. 

Aktier 7 %

Har du et afkast i nærheden af 7 % eller over på dine aktier, så kan du være glad og tilfreds. De 8,6 % er gennemsnittet over de sidste 50 år. Aktierne kræver dog tid og er forbundet med en forholdsvis høj risiko.

Obligationer 2,5-3 %

Et afkast i nærheden af de 4,3 % på obligationer er rigtig godt, men også meget langsigtet. Kortsigtede obligationer vil være lavere – 1-3 %, men det er en god og sikker investering, som hverken kræver meget erfaring eller tid.

Ejendomme 8,3 %

Investerer du i ejendomme og ligger med et afkast på 9,5 % eller derover, så er der ingen grund til brok. Mursten er en sikker vinder, men det er også meget kapitaltungt, kræver noget arbejde, mange om buddet og markedet er som regel altid “overpriced”.

Startup 22%

Er du business angel og kan opretholde et afkast på 22 % om året over 4,5 år, så har du et godt og solidt afkast. Der er dog ikke tid til at ligge med benene oppe, og din erfaring og netværk spiller en stor rolle.