Prototype

Læsetid: ca 3 minHvad er en prototype?

Bjorn Investeringsordbog-artikler, Iværksætter, Startup

En prototype er et rudimentært, endnu ikke udviklet, produkt, der kan demonstrere funktionalitet eller design. 

Dette kan være i form af et “mock up”, model eller en simulation af produktet. Det er overordnet set en kladde af et produkt, design, process eller en service, men som er god nok til fremhæve værdien. 

En prototype kan nødvendigvis ikke udføre en funktion, men illustrerer det i en sådan grad, at det giver fuld forståelse for funktionen. Derfor kan den som regel ikke bruges af kunder eller brugere, men blot vise dem hvad de kan få, hvis den bliver udviklet.

Forskellige former af prototyper

Funktionel prototype

En funktionel prototype imiterer så vidt muligt funktionaliteten af det aktuelle produkt. Den laves for at understrege funktionen i produktet og ikke designet. Det kan være alt fra en skruemaskine, til en simulation af en app. Software prototyper vil ofte være en funktionel prototype selvom, at de ofte også har fokus på designet af systemet. 

Display prototype

En display prototype er det modsatte af en funktionel. Alt efter prototypen kan den også fremvise materialevalget, f.eks. inden for brancher som mode- og bilbranchen er valget af materialer essentielt for produktet. 

Miniature- eller scale-prototype

Denne prototypes værdi er, at vise en mindre version af det endelig resultat. Miniatureprototyper er sjældent funktionelle eller designet helt færdige, og materialet er oftest det, der er billigst og nemmest at arbejde med. Miniaturer er gode til større konstruktioner for, at give et billede af det endelige resultat. Miniatureprototyper kan bruges til, f.eks, at fremvise hvordan en ny bydel skal se ud eller et hus.

Hvad bruges en prototype til?

En prototype bruges til at validere en idé, afsøge evt. risici , og lave en plan for fremadrettet udvikling.(Proof of concept) Den skal give svar på, om det man er ved at skabe, kan udføre funktionen godt nok, så man kan videreudvikle sit koncept eller gå i gang med at masseproducere.

En prototype kan fortælle, om produktet kan levere den værdi, funktion eller design der var forventet. Nogle betegner også prototyper som at materialisere ting, fordi det går fra idé til en fysisk genstand, dog er ikke alle prototyper fysiske, som vi også nævnte tidligere. Prototyper kan i særlige tilfælde også bruges til, at få investorer ombord, især i forbindelse med software.

Prototyper & investorer

Grundlæggende er en prototype noget, man fremstiller meget tidligt i forløbet af sin produktudvikling, for netop at validere, om funktionen kan udføres, som man forestiller sig. Det betyder også, at det er sjældent, at en virksomhed er interessant for en investor i prototypefasen, selvom det dog hænder.

Kapitaltunge løsninger eller produkter, som avancerede it-løsninger eller højteknologisk udstyr, hvor det simpelthen er for dyrt at udfærdige en 100% brugbar løsning, vil en prototype potentielt kunne overbevise en mulig investor. For at investoren vil være tiltrukket, er det vigtigt, at prototypen er så tæt på det færdige produkt som overhovedet muligt. Derudover så er det vigtigt, at prototypen er understøttet med beregninger og data, der kan validere funktionaliteten. 

Kilder:

https://www.feedough.com/what-is-a-prototype/

https://www.entrepreneur.com/article/308724

http://debuggable.com/posts/prototypes-and-how-they-are-used:480f4dfd-38e4-4006-aaf8-49aecbdd56cb