Business angel, man with wings, money, brain

Læsetid: ca 11 minHvad er en business angel?

Simon Investeringsordbog-artikler, Investor, Startup, Virksomhed

En business angel er et uafhængigt individ som stiller kapital til rådighed for at kunne udvikle vækst virksomheder eller startups, for at opnå et afkast

Velhavende personer, business angels, eller en gruppe af angel investors vil typisk sigte efter at hjælpe iværksættere til succes med deres forretningsidé, via rådgivning og finansiel støtte af egen formue.

Et kapitalindskud kan bidrage til udvikling af en idé til en reel virksomhed, som kan danne base for at begynde at producere produkter eller service som bliver udbudt. 

Oftest vil en privat investor ikke alene komme med penge, men også en masse viden, og vil mange gange også indtage en rolle som mentor og guide. Udover tid har de fleste også et større netværk der også kan være med til at åbne døre og hjælpe til på rejsen mod succes.

Forskellen på Business angels kapital og venture kapital

Business angel kapital: Er kapital der kommer fra en individuel person.

Venturekapital: Er kapital der kommer fra specialiserede virksomheder.

En business angel bruger altså sine egne penge. Derimod er venture kapital virksomheder, der anvender andre/flere folks penge, eller firmaets – og i nogle tilfælde begge dele.

Hvad definerer en business angel?

Business angels adskiller sig fra andre typer investorer såsom venturekapitalister på flere punkter:

 • De investerer deres egne penge i projekter, og investerer typisk mindre end venturekapitalister
 • De tager deres egne beslutninger om investeringer
 • De investerer med udgangspunkt i levedygtigheden i projektet, med forventninger om fremtidig vækst 
 • Deres primære mål er at generere et overskud til dem selv

Hvad er succesraten for en business angel?

I en undersøgelse af over 20 Business angel netværk i Europa og medlemmernes gennemsnitlige afkast:

 • Schweiz: Go Beyond Investing – 12% årligt afkast over ca. 2,7 år (2019)
 • Spanien: Aeban – 300 – 1100% afkast over ca. 5 år (2019)
 • Finland: Fiban – 375% afkast over 5,5 år (2017)
 • Danmark: DanBAN – 450% afkast over en ukendt periode (2019)
 • England: UK BAA – 100 – 500% afkast over 10-15 år (2018)
 • Irland: HBAN – 1000% afkast i 9% af casene 

Et studie fra Angel Resource institute peger på et afkast på 250 % over en 4,5 års periode.

The UK Business Angels Association siger at business angels typisk tjener 22% IRR af deres investeringer i startups.

IRR betyder Internal Rate of Return. Nogle studier peger på helt op til 27% i USA.

Typer af business angels

Der er forskellige typer af business angels, og ikke mindst deres relation til din virksomhed. De kan være tilknyttet som f.eks. leverandører, kunder, eller endda konkurrenter. Så er der de ikke-tilknyttede business angles, hvilket betyder de ikke har været i berøring med din virksomhed tidligere.

Angel Syndicates

Business angels investerer ofte sammen under betegnelsen syndikater. Disse består af en bestyrelse og en lead investor som står for investeringsprocessen. De individuelle business angels deltager ofte i nationale og internationale netværk.

Business angels kan være en fremragende vej for en ny virksomhed til at vokse hurtigt og træde ind på en ny scene med bedre forudsætninger. Med viden, erfaring og kapital kan en investering fra en business angel gøre en enorm forskel for forretningens fremtid.

Angel investorer tilbyder en bro mellem en spirende forretnings koncept, og en virksomhed der er udviklet nok til at modtage investering fra en venturekapitalist.

Hvornår har du brug for en Business Angel?

Du kan få brug for en angel investor af forskellige årsager:

 • Du har brug for kontinuerlig vejledning og støtte fra forretningsfolk med erfaring, men har ikke råd til at betale for dyre konsulenter. Her kan du så vælge at betale med andel af din virksomhed. I langt de fleste tilfælde vil det gøre sig gældende.
 • Hvis du har en virksomhedstype der kræver et større kapitalgrundlag at starte. Typisk drejer det sig om produktudviklingsproces, eller større varelager. Her er det nødvendigt med et kapitalindskud for at sikre at virksomheden kommer i gang med at sælge og blive en levedygtig virksomhed.
 • Du har fundet det helt rigtige produkt og lavet et “proof of concept” og dermed bevist at der kan tjenes penge på produktet. Men du mangler kapital samt viden til at ekspandere til nye markeder (internationalt eller udvalgte markeder).

De fleste virksomheder har brug for sparring og støtte fra erfarne erhvervsfolk. Så selvom du ikke har brug for økonomiske ressourcer, kan en business angel være et rigtig godt alternativ til dyre konsulenter. De fleste angels har selv været turen igennem og har erfaring fra den virkelig verden – og ikke kun fra teori og litteratur.

Hvor mange danske business angels findes der?

Det skønnes at der er ca. 4.500 business angels i Danmark samlet set. Heraf udgør de aktive business angles ca. 2.200. En aktiv business angel anses som at være en person der har mindst to selskaber i deres portefølje og minimum en aktiv bestyrelsespost.

Lidt data fra en dansk business angel undersøgelse

 • Antallet af aktive business angels er steget med 15 pct. gennem 2018
 • Aktive business angels har typisk 2-3 porteføljevirksomheder og 1-2 bestyrelsesposter
 • 9% af business angels er kvinder
 • 78% af business angels går sammen i syndikater
 • Samlet set er der 65.000 ansatte i danske business angles porteføljer 
 • 20% af investeringerne er foretaget i it-virksomheder

Hvor og hvordan finder jeg en business angel?

Spirende iværksættere finder ofte business angels via deres egne netværk, så som venner, familie og forretningsforbindelser. Sågar leverandører og kunder har investeret i startups, som nu er succesfulde virksomheder.

Udover at søge i sit nære netværk, er der også muligheden for at gå den mere formelle vej, via etablerede netværksorganisationer og de pitch møder, arrangementer de afholder med jævne mellemrum. Her afholdes som regel pitch runder, hvor man får lov at pitche sin idé foran en stor skare af investorer. Det kræver dog du kommer igennem en oprettelses- samt udvælgelsesproces.

Udvalgte busines angel netværk

DanBAN er et dansk netværk der består af 190+ aktive investorer, samt en partnerkreds som består af finansielle virksomheder, revisorer, advokater, og innovationsmiljøer

KeyStone er et dansk netværk af over 400 investorer af forskellige art. Netværket består af erhvervsledere, business angles, serie iværksættere, og kommercielle ildsjæle der brænder for iværksætteri.

Band of Angels er det ældste BA netværk der findes i USA. Det har over 120 medlemmer som leverer rådgivning og kapital. Dette netværk fokuserer primært på high tech virksomheder. Medlemmerne har investeret i virksomheder som er succesfulde den dag i dag, som f.eks. Symantec og Logitech.

Angels Den er det største BA netværk i Storbritannien, med ca 4.500 medlemmer. Det er en crowdfunding platform der er drevet og styret af business angels, som forbinder virksomheder med investorer. De tilbyder 3 typer investering: Donation, gæld og aktier/ejerandel.

The European Business Angels Network (EBAN) er en fælles europæisk netværk til investorer som søger at investere i den tidlige fase af start-up. En gruppe business angels stiftede EBAN tilbage i 1999. EBAN repræsenterer en sektor der investerer ca. 7,5€ milliarder årligt.

Andre udenlandske business angel netværk

Fordele og ulemper ved business angels

Hvis du ikke har kunnet sikre kapital til din forretningsidé, og du endnu ikke har tyngden eller den nødvendig track record til at indhente investering fra fonde og venture kapitalister, kan business angels være de rette at sigte efter.

Business angels specialiserer sig i at stille kapital til rådighed for små virksomheder og start-ups fra egen formue. Business angels kapitalindskud kan være afgørende for om din idé kommer til live, dog er der et par overvejelser du bør gøre dig.

Fordel 1: En business Angel er risikovillig 

Som lille start-up virksomhed kan det være en udfordring at blive godkendt til selv mindre virksomhedslån og kræver som regel nogle krumspring. Dette er ikke på samme måde gældende når business angel bliver involverede. Angel investorer er ofte selv veletablerede iværksætter, som forstår hvilke risici det indebærer at investere i gode idéer og startups, og er villig til at tage den risiko. Selv om banken måske godkender dig til et lån kan der være et loft på lånets størrelse for at sikre banken mod et for stort tab. På den anden side er en angle investorer ikke blege for at lave en større investering hvis de tror nok på din idé eller forretning.

Ulempe 1: Angel investorer sigter højere 

En ulempe ved angel investor kan være at de har en højere tolerance over for risici, og dermed kan de også have højere forventninger til deres investering. De laver forretning med det ene formål at tjene penge, og da det er dem som stiller kapital på højkant, ønsker de naturligvis at se et afkast.

Det er ikke unaturligt på den internationale scene at en business angel forventer afkastrate på 10 gange deres oprindelige investering, inden for de første 5-7 år. Når barren er sat så højt, afføder det et utroligt højt pres på at levere resultater. Det er derfor vigtigt at overveje om ens forretning kan bære og er klar til sådan en sådan vækstrate.

Fordel 2: Penge er ikke et lån

Hvis du er blevet godkendt til et lille virksomhedslån af din bank, vil de forvente tilbagebetaling uagtet om du har succes eller ej. En angel investor forholder sig anderledes til kapital. De tilbyder dig den fornødne kapital til at komme i gang, og til gengæld får de en ejerandel i virksomheden. Hvis virksomheden begynder at vækste vil alle parter få et afkast. Og hvis virksomheden på den anden side fejler, ved investorer at de ikke får pengene igen. Der er altid en kalkuleret risiko.

Ulempe 2: Der er forpligtelser tilknyttet

Selvom du ikke er forpligtet til at betale investorer tilbage, er der stadig en hage. Når du afgiver en del af din virksomheds ejerandel, som en del af aftalen om kapitalindskud, afgiver du også andel af din virksomheds fremtidige overskud. Størrelsen på ejerandelen en angel investor forespørger afhænger af størrelsen af kapital de skyder ind i din virksomhed. Hvis du forventer at din virksomhed kommer til at have stor succes, kan det ende ud med at det er en stor andel af overskuddet som du ikke kan gøre krav på. Så hvis du har et investeringstilbud foran dig, bør du gennemgå betingelserne nøje, for at sikre at den andel du afgiver, til angel investoren, ikke æder din muligheder for at få et overskud ud.

Fordel 3: Chancen for succes stiger

Udover kapital kommer en BA oftest med en masse viden og erfaring på hvordan det er at starte og drive virksomheder mod succes. Harvard Business peger på at virksomheder som er understøttet af BA’er har langt større chancer for at forblive i markedet længere, have en større vækst, og en større ROI. Så hvis du søger vejledning og rådgivning som tillæg til kapital investeringen, kan en BA levere en overflod af værdifuld viden.

Se også: Customer Acquisition Cost – hvad koster en kunde?

Ulempe 3: Du har ikke den fulde kontrol

Når en BA investerer en sum penge i din virksomhed, har han selvfølgelig stor interesse i hvordan pengene bliver brugt. Hvis du forventer at en BA skal have en passiv rolle i forhold til deres investering vil du blive overrasket. Det er mere sandsynligt at BA’en ønsker at være en aktiv del af beslutningsprocesserne som vil påvirke retningen for din virksomhed. Selv når du har fået frie tøjler til at tage valg for virksomheden, skal du stadig kunne argumentere for dine beslutninger, og vil blive stillet til ansvar. Det er vigtigt at du er helt afklaret med at afgive dele af kontrollen. Også til en som måske ikke kender din virksomhed helt lige så godt som du selv gør.

Infografik:

Hvad en business angel infografik

Kilder:

https://vf.dk/analyser/registerbaseret-business-angel-analyse-2018/

https://dvca.dk/wp-content/uploads/2019/09/DVCA_sskrift_BusinessAngels_2018-19.pdf