bestyrelse ved bordet

Læsetid: ca 4 minHvad er en bestyrelse?

Lasse Baungaard Investeringsordbog-artikler, Investor, Iværksætter, Startup, Virksomhed

En bestyrelse er den øverste ledelse i en virksomhed eller forening. Den består af en række forskellige bestyrelsesmedlemmer, der vælges til bestyrelsen og kan træffe beslutninger på organisationens vegne.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar og skal godkende både det nuværende arbejde, samt udstikke den fremtidige strategiske retning.

Hvordan vælges en bestyrelse?

I en virksomhed vælges bestyrelsen oftest af ejerne, mens det i en forening vil være medlemmerne der vælger.

Hvad laver en bestyrelse?

En bestyrelse varetager den overordnede og strategiske ledelse (inkl. det juridiske, finansielle og etiske ansvar), herunder:

  • Ansvarlig for at ansætte og afskedige direktionen
  • Udstikke retningslinjerne og strategien for direktionens arbejde
  • De skal sikre at virksomheden er organiseret forsvarligt
  • Sørge for at der bogføres og lægges korrekte regnskaber
  • Indkalder til generalforsamling

Se også: Hvad er en CEO?

Skal man have en bestyrelse?

Det kommer an på hvilken virksomhedsform man vælger. Har man et A/S (aktieselskab), er der et lovkrav om at man skal have en bestyrelse. Det er den eneste virksomhedstype der skal have en bestyrelse.

Mange APS’er (anpartsselskaber) bruger også bestyrelser, men det er ikke noget lovkrav. Her vælger en del også i stedet at bruge et advisory board.

Bestyrelsen i et A/S

Ifølge aktieselskabsloven skal et aktieselskab (A/S) have en bestyrelse, og den skal bestå af minimum 3 bestyrelsesmedlemmer.

Har selskabet haft minumim 35 ansatte i løbet af de seneste 3 år, har medarbejderne ret til at udpege hvad der svarer til halvdelen af den i øvrigt udpegede bestyrelse. Det vil sige at har ejerne udpeget 6 bestyrelsesmedlemmer, må medarbejderne udpege 3.

Hvor stor skal bestyrelsen være?

Udover at der skal være minimum 3 i en bestyrelse i et A/S, er der ikke nogle krav til størrelsen. I Danmark er den gennemsnitlige bestyrelse på omkring 5 medlemmer.

Det er sjældent at man i Danmark ser bestyrelser på over 10 medlemmer, og det er heller ikke noget der anbefales. Bliver en bestyrelse for stor, vil det typisk være sværere at træffe beslutninger.

Hvilket ansvar har en bestyrelse?

Virksomheders bestyrelser, er dem der sidder med det overordnede ansvar for virksomheden. Både det økonomiske og det juridiske.

Det understreges også ved at en bestyrelse kan drages til ansvar, hvis noget ikke er foregået efter bogen. Det kan være i form af et erstatningskrav.

Hvordan sammensættes bestyrelsen?

Man bør sammensætte sin bestyrelse, så medlemmerne tilsammen har den dækning af kompetence virksomheden har brug for, så der skabes den nødvendige værdi. Det giver altså ikke mening at hive 5 bestyrelsesmedlemmer ind, som alle er specialiseret i salg.

Hvor ofte holder bestyrelsen møder?

Ifølge selskabsloven, skal der holdes min. 1 bestyrelsesmøde om året, hvor årsregnskabet indstilles til godkendelse på generalforsamling. Dog vil 1 årligt møde aldrig være tilstrækkeligt i seriøse virksomheder. Her er det almindeligt med alt fra kvartalsvise til månedlige bestyrelsesmøder.

Derudover vil der typisk være en del løbende korrespondance mellem møderne.

Skal man have en bestyrelsesuddannelse for at sidde i bestyrelsen?

Nej, man skal ikke have en bestyrelsesuddannelse for at sidde i en bestyrelse. Dog kan det være en rigtig god idé at tage en uddannelse, eller i hvert fald et kursus for at blive klædt ordentligt på til arbejdet. Særligt fordi man jo, som vi var inde på tidligere, har et vist ansvar.

Aflønning af en bestyrelse

Der er ikke nogle krav til betaling af bestyrelsesmedlemmer, men det er praksis i de fleste seriøse og større virksomheder.

Betaling til bestyrelsesmedlemmer, hænger også sammen med hvem man gerne vil have ind i bestyrelsen. Dygtige erfarne bestyrelsesmedlemmer vil typisk skulle have mere betaling, end dem med mindre erfaring.

Det er kutyme at en bestyrelsesformand får det dobbelte af hvad et almindeligt bestyrelsesmedlem modtager. En næstformand vil ofte få 50% mere end et menigt bestyrelsesmedlem.

Vil du ikke aflønne en bestyrelse, kan du ikke forvente at få bestyrelsesmedlemmer med et tilstrækkeligt kompetenceniveau.

Dog kan man vælge alternativt, eller som et suplement, vælge at give bestyrelsesmedlemmer aktieoptioner o.l.

Se også: NDA aftale – Hvad er en NDA?

Er du på udkig efter investorer til din idé / koncept så læs mere her: