risikovillig kapital med investor

Risikovillig kapital – Definition og forskellige typer

Bjorn Iværksætter, Startup, Virksomhed Leave a Comment

Risikovillige kapital er kort sagt kapital man er villige til at risikere at tabe i en højere grad, altså en investering der har en større risiko. Ordet bliver ofte brugt når der investeres i virksomheder og startups. Risikovillig kapital er form for privat finansiering uden om banken men hvor omkostninger til finansieringen kommer i flere forskellige afskygninger som f.eks andel af virksomheden.

Strukturering af investeringen

Simon Guides, Investor, Iværksætter, Startup Leave a Comment

Kapital er ofte nødvendig for opstart af nye virksomheder, og omvendt kan kapital anbringes som investering i virksomheder. Behovet for kapital kan både opstå ved opstart af ny virksomhed og efterfølgende, når virksomheden er etableret. Sidstnævnte kan f.eks. være tilfældet, hvis virksomheden i selskabet skal videreudvikles, eller hvis virksomheden er i økonomiske problemer. Denne artikel sætter fokus på tilførsel af …