risikovillig kapital med investor

Risikovillig kapital – Definition og forskellige typer

Bjorn Iværksætter, Startup, Virksomhed Leave a Comment

Risikovillige kapital er kort sagt kapital man er villige til at risikere at tabe i en højere grad, altså en investering der har en større risiko. Ordet bliver ofte brugt når der investeres i virksomheder og startups. Risikovillig kapital er form for privat finansiering uden om banken men hvor omkostninger til finansieringen kommer i flere forskellige afskygninger som f.eks andel af virksomheden.