Produktionsvirksomhed

Hvad er en produktionsvirksomhed

Bjorn Startup, Virksomhed

En produktionsvirksomhed fremstiller en vare og sælger den videre. Hvem de sælger den til, om det er privat eller andre virksomheder er ikke relevant. En produktionsvirksomhed køber ofte råmaterialerne og komponenter af andre virksomheder og bearbejder dem til et færdigt produkt der så sælges. For at det kan kaldes en produktionsvirksomhed er der nød til at ske en bearbejdning eller …

bestyrelse

Hvad er en bestyrelse?

Lasse Investor, Iværksætter, Startup, Virksomhed

En bestyrelse er den øverste ledelse i en virksomhed eller forening. Den består af en række forskellige bestyrelsesmedlemmer, der vælges til bestyrelsen og kan træffe beslutninger på organisationens vegne. Bestyrelsen har det overordnede ansvar og skal godkende både det nuværende arbejde, samt udstikke den fremtidige strategiske retning. Hvordan vælges en bestyrelse? I en virksomhed vælges bestyrelsen oftest af ejerne, mens …

Servicevirksomhed

Hvad er en servicevirksomhed

Bjorn Startup, Virksomhed

En servicevirksomhed er en virksomhed der tilbyder serviceydelser – eller tjenesteydelser. Det betyder, at virksomheden ikke producerer eller sælger varer, men yder en service. Den serviceydelse kan være alt fra et stykke fysisk arbejde, som en håndværker udføre, til en online automatiserede proces. Den “officielle” forklaring på en servicevirksomhed er en virksomhed der sælger et uhåndgribeligt produkt, altså en service. …

Handelsvirksomhed

Hvad er en handelsvirksomhed?

Bjorn Startup, Virksomhed

En handelsvirksomhed kendetegnes ved, at den indkøber og videresælger varer til forbrugerne uden at ændre på dem. Dvs. at varerne, som handelsvirksomheden indkøber, er også de varer som den sælger igen. Handelsvirksomheder kan opdeles i to kategorier;  Engrosvirksomheder Engrosvirksomheder – eller grossister – indkøber et stort antal varer, som de så videresælger til andre virksomheder. Det kan f.eks. være til …

Hvad er en business angle

Hvad er en business angel?

Simon Investor, Startup, Virksomhed

En business angel er et uafhængigt individ som stiller kapital til rådighed for at kunne udvikle vækst virksomheder eller start-ups, for at opnå et afkast.  Velhavende personer, business angels, eller en gruppe af angel investors vil typisk sigte efter at hjælpe iværksættere til succes med deres forretningsidé, via rådgivning og finansiel støtte af egen formue. Et kapitalindskud kan bidrage til …