iværksætter, trappe, stepbystep

Hvad er en iværksætter?

Lasse Iværksætter, Startup

En iværksætter er som regel betegnelsen for en person der starter og driver sin egen virksomhed. Bryder vi ordet ned, beskriver det faktisk meget godt hvad en iværksætter er, nemlig en person der sætter noget i værk. Altså en person der sætter gang i noget, en der sætter gang i projekter. En ting der er med til at forstærke det, …

Produktionsvirksomhed

Hvad er en produktionsvirksomhed

Bjorn Startup, Virksomhed

En produktionsvirksomhed fremstiller en vare og sælger den videre. Hvem de sælger den til, om det er privat eller andre virksomheder er ikke relevant. En produktionsvirksomhed køber ofte råmaterialerne og komponenter af andre virksomheder og bearbejder dem til et færdigt produkt der så sælges. For at det kan kaldes en produktionsvirksomhed er der nød til at ske en bearbejdning eller …

bestyrelse

Hvad er en bestyrelse?

Lasse Investor, Iværksætter, Startup, Virksomhed

En bestyrelse er den øverste ledelse i en virksomhed eller forening. Den består af en række forskellige bestyrelsesmedlemmer, der vælges til bestyrelsen og kan træffe beslutninger på organisationens vegne. Bestyrelsen har det overordnede ansvar og skal godkende både det nuværende arbejde, samt udstikke den fremtidige strategiske retning. Hvordan vælges en bestyrelse? I en virksomhed vælges bestyrelsen oftest af ejerne, mens …

startup

Hvad er et startup?

Simon Investor, Iværksætter, Startup

Der kan være stor uenighed om hvordan man skal definere en startup. Kort sagt er en startup typisk drevet af en gruppe iværksætter, som med innovative løsninger, forsøger at finde en organisering som kan skabe en bæredygtig forretningsmodel, i et uvist eller usikker marked. Igennem de sidste par år har begrebet startup skulle lande i vores bevidsthed. Det er gået …

Servicevirksomhed

Hvad er en servicevirksomhed

Bjorn Startup, Virksomhed

En servicevirksomhed er en virksomhed der tilbyder serviceydelser – eller tjenesteydelser. Det betyder, at virksomheden ikke producerer eller sælger varer, men yder en service. Den serviceydelse kan være alt fra et stykke fysisk arbejde, som en håndværker udføre, til en online automatiserede proces. Den “officielle” forklaring på en servicevirksomhed er en virksomhed der sælger et uhåndgribeligt produkt, altså en service. …

Handelsvirksomhed

Hvad er en handelsvirksomhed?

Bjorn Startup, Virksomhed

En handelsvirksomhed kendetegnes ved, at den indkøber og videresælger varer til forbrugerne uden at ændre på dem. Dvs. at varerne, som handelsvirksomheden indkøber, er også de varer som den sælger igen. Handelsvirksomheder kan opdeles i to kategorier;  Engrosvirksomheder Engrosvirksomheder – eller grossister – indkøber et stort antal varer, som de så videresælger til andre virksomheder. Det kan f.eks. være til …

Hvad er en business angle

Hvad er en business angel?

Simon Investor, Startup, Virksomhed

En business angel er et uafhængigt individ som stiller kapital til rådighed for at kunne udvikle vækst virksomheder eller start-ups, for at opnå et afkast.  Velhavende personer, business angels, eller en gruppe af angel investors vil typisk sigte efter at hjælpe iværksættere til succes med deres forretningsidé, via rådgivning og finansiel støtte af egen formue. Et kapitalindskud kan bidrage til …

Prototype

Hvad er en prototype?

Bjorn Iværksætter, Startup

En prototype er et rudimentært, endnu ikke udviklet, produkt, der kan demonstrere funktionalitet eller design.  Dette kan være i form af et “mock up”, model eller en simulation af produktet. Det er overordnet set en kladde af et produkt, design, process eller en service, men som er god nok til fremhæve værdien.  En prototype kan nødvendigvis ikke udføre en funktion, …

MVP

Hvad er MVP?

Bjorn Investor, Iværksætter, Startup

MVP er en forkortelse for Minimum Viable Product som direkte oversat til dansk betyder minimums levedygtigt produkt, hvilket også er én af grundene til at ingen oversætter det til dansk. MVP er et udtryk der bruges om en tidlig version af et nyt produkt/system der er skabt for minimum af midler, men er funktionelt nok til at skabe værdi for …

Hvad er en NDA

NDA aftale – Hvad er en NDA?

Lasse Investor, Iværksætter, Startup

Hvad er en NDA? En NDA, der står for “Non Disclosure Agreement”, er et juridisk dokument der beskytter en eller flere parters fortrolige oplysninger. Skriver man under på en NDA aftale må man altså ikke videregive de oplysninger som er angivet i dokumentet, eller udveksles under den i dokumentet beskrevne proces. Det engelske begreb “Non Disclosure Agreement” kaldes på dansk …