bestyrelse

Hvad er en bestyrelse?

Lasse Investor, Iværksætter, Startup, Virksomhed

En bestyrelse er den øverste ledelse i en virksomhed eller forening. Den består af en række forskellige bestyrelsesmedlemmer, der vælges til bestyrelsen og kan træffe beslutninger på organisationens vegne. Bestyrelsen har det overordnede ansvar og skal godkende både det nuværende arbejde, samt udstikke den fremtidige strategiske retning. Hvordan vælges en bestyrelse? I en virksomhed vælges bestyrelsen oftest af ejerne, mens …

startup

Hvad er et startup?

Simon Investor, Iværksætter, Startup

Der kan være stor uenighed om hvordan man skal definere en startup. Kort sagt er en startup typisk drevet af en gruppe iværksætter, som med innovative løsninger, forsøger at finde en organisering som kan skabe en bæredygtig forretningsmodel, i et uvist eller usikker marked. Igennem de sidste par år har begrebet startup skulle lande i vores bevidsthed. Det er gået …

Hvad er en business angle

Hvad er en business angel?

Simon Investor, Startup, Virksomhed

En business angel er et uafhængigt individ som stiller kapital til rådighed for at kunne udvikle vækst virksomheder eller start-ups, for at opnå et afkast.  Velhavende personer, business angels, eller en gruppe af angel investors vil typisk sigte efter at hjælpe iværksættere til succes med deres forretningsidé, via rådgivning og finansiel støtte af egen formue. Et kapitalindskud kan bidrage til …

Hvad er proof of concept

Hvad er Proof of Concept (POC)

Bjorn Investor, Iværksætter

Proof of concept, eller den korte version POC, er et bevis på at et koncept er muligt. En ting er at snakke om en god ide, en anden ting er at bevise det. POC skal bevise at den service eller funktion man har i tanker om at yde i sit firma faktisk er mulig. Proof of concept kan være mange …

Hvad er en CEO

Hvad er en CEO?

Morten Investor, Iværksætter

CEO står for Chief Executive Officer, og er den højest rangerende enkeltperson i et selskab. På dansk kalder vi oftest en CEO for administrerende direktør. Det kan også være en generaldirektør hvis det er en offentlig virksomhed som f.eks. Danmarks Radio. Et selskabs CEO er ham eller hende som tegner virksomheden, og som har det daglige ansvar for at virksomheden …

MVP

Hvad er MVP?

Bjorn Investor, Iværksætter, Startup

MVP er en forkortelse for Minimum Viable Product som direkte oversat til dansk betyder minimums levedygtigt produkt, hvilket også er én af grundene til at ingen oversætter det til dansk. MVP er et udtryk der bruges om en tidlig version af et nyt produkt/system der er skabt for minimum af midler, men er funktionelt nok til at skabe værdi for …

Hvad er en NDA

NDA aftale – Hvad er en NDA?

Lasse Investor, Iværksætter, Startup

Hvad er en NDA? En NDA, der står for “Non Disclosure Agreement”, er et juridisk dokument der beskytter en eller flere parters fortrolige oplysninger. Skriver man under på en NDA aftale må man altså ikke videregive de oplysninger som er angivet i dokumentet, eller udveksles under den i dokumentet beskrevne proces. Det engelske begreb “Non Disclosure Agreement” kaldes på dansk …