Vedtægter

Britt

Vedtægter er de regler og love, der bestemmer hvordan et kapitalselskab skal drives. Vedtægterne skal indeholde selskabets navn, formål og det aktuelle regnskabsår og er obligatoriske, når man stifter et anpart-, aktie- eller iværksætterselskab. 

Venturekapital

Britt

Venturekapital kan komme fra én eller flere private investorer, der vælger at investere i virksomheden. De er ikke en del af et managementselskab som fx. venture- og buyout kapitalfonde er.

Venture Capitalist

Bjorn

Venture capitalist eller på dansk venturekapitalist, er en person der investere i virksomheder og startups. Venturekapitalister investere ofte fonde eller andres penge modsat en business angel der investere sine egne penge. Venturekapitaliser arbejder ofte i eller for store fonde der ønsker og investere deres penge og på den måde genere et overskud. Da venturekapitalister ikke investere for egne midler og …

Valuation

Bjorn

Valuation – eller på dansk værdiansættelse som er et udtryk for hvor meget en virksomhed er værd. Samtidige referer det også til beregning af virksomhedensværdi som kan udføres på flere forskellige metoder.