Unique selling proposition – USP

Simon

Et unique selling proposition, som oftest bare forkortes til USP, er den ting der skiller dig fra konkurrenterne (gør dig unik). Det er den ene ting der kan få din virksomhed eller produkt til at fremstå attraktiv når man sammenligner det med de andre på markedet.