Risikovillig kapital

Bjorn

Risikovillig kapital betyder kort sagt kapital man er villig til at risikere at tabe – altså en investering der har en større risiko involveret. Det betyder også at der kan være større gevinster når investeringen går godt. Udtrykket “risikovillig kapital” bliver ofte brugt når der investeres i virksomheder og startups. Risikovillig kapital er en form for privat finansiering uden om banken, …

ROAS

Bjorn

ROAS står for “Return on ad Spend” som giver udtryk for hvor meget virksomheden har fået ud af deres markedsføring. Det udregnes ved at holde forbruget af markedsføring op imod indkomst af den markedsføring. Vi har lavet en beregner.