Pre seed funding

Lasse Baungaard

Pre seed funding er penge fra egenkapital eller økonomisk støtte fra venner og familie i det tidlige stadie af ideudviklingen. Der findes dog kapitalfonde, der laver investeringer i de tidlige vækststadier. 

Paid licens

Simon

Paid licens er en forretningsmodel hvor man ejere et patent, design, varemærke eller brugsmodeller. Her tjenes pengene på at sælge rettighederne til andre virksomheder, så de kan bruge eller fremstille produktet mod licens. Paid License kan både fungere som subscription eller engangsbeløb, men ofte som subscription årligt. 

Prototype

Simon

En prototype er et rudimentært, endnu ikke udviklet, produkt, der kan demonstrere funktionalitet eller design. Dette kan være i form af et “mock up”, model eller en simulation af produktet. Det er overordnet set en kladde af et produkt, design, process eller en service, men som er god nok til fremhæve værdien.

Produktionsvirksomhed

Simon

En produktionsvirksomhed fremstiller en vare og sælger den videre. Hvem de sælger den til, om det er privat eller andre virksomheder er ikke relevant. En produktionsvirksomhed køber ofte råmaterialerne og komponenter af andre virksomheder og bearbejder dem til et færdigt produkt der så sælges.