Non Disclosure Agreement – NDA

Bjorn

En NDA, der står for “Non Disclosure Agreement”, er et juridisk dokument der beskytter en eller flere parters fortrolige oplysninger. Skriver man under på en NDA aftale må man altså ikke videregive de oplysninger som er angivet i dokumentet, eller udveksles under den i dokumentet beskrevne proces.