LBO – Leveraged buyout

Lasse Baungaard

LBO står for leveraged buyout. Det er en betegnelse for når en kapitalfond køber en virksomhed med primært lånte penge og derfor investerer meget lidt egenkapital. På den måde øges værdien af virksomhedens aktiver, hvilket gør at investoren kan trække et beløb ud til sig selv, som er den procentmæssige difference mellem virksomhedens værdiansættelse og den gæld virksomheden max kan …

Likviditet

Simon

Likviditet er et udtryk for pengestrømmen i en virksomhed. God likviditet betyder at strømmen af penge er større end udgifterne og kommer ind på kontoen før udgifterne. Det betyder med andre ord at virksomheden har tjent pengene inden udgifterne betales. Dårlig likviditet er lige modsat. Likvide midler er et udtryk for penge der umiddelbart er tilgængelige, penge der står på …