Vækst Jammerbugt - logo
Erhvervsservice

Vækst Jammerbugt

Vækst Jammerbugts kernefokus er på erhvervsfremme og erhvervsservice for iværksættere og virksomheder i Jammerbugt kommune. Vækst Jammerbugt arbejder tæt sammen med kommunens andre afdelinger og har god kontakt med mange rådgivere, uddannelsesinstitutioner og andre aktører i det lokale erhvervsliv.

Hvilke brancher investerer Vækst Jammerbugt i?

Alle brancher